Верижни доставки

Верижни доставки

Все по-често в практиката срещаме сделки, при които една и съща стока е предмет на няколко последователни сделки, която се транспортира директно от територията на една страна членка до територията на друга държава от ЕС. Този тип сделки са регламентирани в чл.36а от Директива (ЕС) 2018/1910 на съвета от 4.12.2018г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и транспонирана  в чл.65а от ЗДДС.

На практика разпоредбите гласят, че при такива доставки  е налице една единствена доставка, която ще има третиране на вътреобщностна доставка или дистанционна продажба (трансгранична операция). Едно от най-важните неща за правилното определяне на данъчните задължения на участниците е да се установи кое е лицето организиращо транспорта. Лицето от чието име се организира транспорта е нормативно обозначено като междинен доставчик.

След определянето на междинния доставчик във веригата доставки и идентифицирането на страните, може да се направи изводът къде ще е мястото на изпълнение на всички сделки преди и след трансграничната операция. Доставките предшестващи трансграничната операция са с място на изпълнение в държавата членка, от която транспорта започва, а доставките които я следват са с място на изпълнение в държавата членка, в която транспорта завършва.

Тъй като са възможни много и различни варианти на тип верижни доставки, като за всеки отделен случай следва да се направи задълбочен анализ на участниците в сделката ( под какъв ДДС номер се идентифицират), от кого е организиран транспорта и как се движи стоката (от коя държава започва транспорта и в коя приключва) няма да навлизаме в конкретни примери.

Ако имате въпроси и за повече информация по темата, моля да се свържете с  колегите от отдел “Счетоводство” на Смарт Баланс.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.