Газ и Петрол

Осигуряването на достатъчно енергийни източници като петрол, газ, въглища, електричество и алтернативни горива е глобален проблем с който трябва да се справят мениджъри, правителства и потребители.

Смарт Баланс обслужва фирми в тази сфера и предлага одит, счетоводни, финансови и консултантски услуги. Тези компании често се изправят пред жестоки изисквания наложени от акционери, включително правителства. Други предизвикателства включват колебааещите се цени на стоките и валутните разлики, данъчна оптимизация, ефикасност, както и здравето и безопасността на служителите и на обществото като цяло. Управлението на разходите, повишена рентабилност, анализ на риска са задължителни в светлината на изменчивостта на тази глобална индустрия.

Газовата и петролна индустрия не само изисква големи, предварителни капитални изисквания, но и също така се изправя пред предизвикателствата на особено сложните регулаторни и данъчни стандарти. Тези въпроси биват допълнително комплицирани от несигурността, която бъдещето може да окаже – нови регулации свързани с околната среда например.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.