Данъчни облекчения за деца за 2022 година

В закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година обнародван в Държавен Вестник брой 50 от 05.07.2022 година е увеличен размерът на данъчното облекчение за деца. Същият е както следва:

  • За едно ненавършило пълнолетие дете – 6 000.00 лева , т.е. сумата която може да бъде получена е до 600 лева
  • За две деца – 12 000.00 лева, т.е. сумата която може да бъде получена е до 1 200.00 лева
  • За три и повече деца – 18 000 лева, т.е сумата която може да бъде получена е до 1 800.00 лева
  • За деца с увреждания – 12 000.00 лева, т.е. сумата която може да бъде получена е до 1 200.00 лева

Данъчните облекчения могат да се използват по два начина:

  • Чрез работодателят по основно трудово правоотношение на физически лица, при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения.
  • Чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ

Данъчните облекчения за деца и деца с увреждания могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения при определен ред и условия.

Важно: Родители, които през цялата 2022 година са били по майчинство не могат да ползват тези данъчни облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е. не са плащали данък. Данъчното облекчение може да се използва от другия родител.

Ако имате въпроси по темата може да се свържете с  колегите от ТРЗ и Личен Състав на Смарт Баланс ООД.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.